Versluis Interim Werk - binden, boeien verbinden | Verzuim en Re-integratie
interim, versluis, werk, recruitment, klantcontact, personeel, organisatie, hr, adviseur, hr adviseur, verzuim, re-integratie, enthousiast, flexibel, resultaatgericht, ameide, tienhoven
15646
page-template-default,page,page-id-15646,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive
 

Verzuim en Re-integratie

Verzuim verlagen en voorkomen

 

Als ervaren Casemanager verzuim ben ik specialist op het gebied van verzuim. Ik adviseer de (lijn)verantwoordelijke aan de hand van kennis van onder andere de Wet Verbetering Poortwachter over het te volgen re-integratietraject. Ik help organisaties de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid te minimaliseren. Ik kan zowel opereren op dossierniveau als op organisatieniveau. Als Casemanager ben ik de spin in het web en neem ik de verantwoordelijkheid voor het aansturen van alle betrokken partijen en denk ik actief mee met de werkgever voor de beste richtingskeuze. Verder verricht ik verzuim scans op organisatie niveau en adviseer ik over het inkopen en inrichten van relevante dienstverlening. Als casemanager verzuim wil ik de drijvende en stimulerende kracht achter het proces zijn en bij de te ondernemen acties. Ik neem hier een pro-actieve rol om samen met eventuele collega’s de interne werkprocessen verder te optimaliseren en de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen.

 

Arbodiensten volgen de regels. Mijn inzet leidt tot meetbaar rendement… voor zowel medewerker als organisatie. Met de juiste aanpak kan het verzuim structureel omlaag. In iedere branche. In elke organisatie. Dat lukt alleen als we verzuim en inzet anders benaderen dan we als organisatie gewend zijn. De eerste drie weken zijn cruciaal, wanneer de leidinggevende daar het contact niet strak houdt en dieper ingaat waarom iemand ziek is, zit langdurig verzuim in het verschiet. Ga terug naar de basis, haal ziekteverzuim weg bij de leidinggevende en zet een casemanager aan het het werk. Een casemanager is gespecialiseerd in ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid. Wanneer je als organisatie niet een aparte casemanager wilt, zorg dan dat leidinggevende hun werk gaan doen en laten ze casussen van elkaar overnemen. Leidinggevende moeten afstand nemen van hun eigen medewerkers.

 

De medewerker verantwoordelijk maken voor hun eigen inzetbaarheid is ook een aanpak. Als het helder is waar het rendement voor de organisatie ligt. Als leidinggevenden niet direct een oplossing aandragen en medewerkers zelf actief laten denken in mogelijkheden. Niet in beperkingen. Wil je het gedrag in de organisatie blijvend veranderen? Accepteer verzuim dan niet zomaar. Leg verantwoordelijkheden waar ze horen en stel elkaar constant de vraag: “Wat heb je nodig om optimaal inzetbaar te zijn?”

 

Ik hoor in organisaties vaak het management zeggen: “Het verzuim daalt maar niet”. Het verzuim daalt niet omdat er kansen worden gemist. Kansen die ik wel zie en wil overdragen in de organisatie. Mijn expertise in verzuim biedt dit allemaal. Ik kan het gehele verzuim uit handen nemen en werk nauw samen met bedrijfsartsen. Eén adres voor alles rond Integraal Gezondheid Management. Met één vaste contactpersoon en enorm veel kennis en ervaring. Ik faciliteer goed werkgeverschap met ziel en zakelijkheid. En ga voor het beste voor medewerkers en organisatie.
In het begin doe ik voor hoe werken volgens mijn methode heel goed werkt. Vervolgens doen we het samen. En daarna doen de leidinggevende het zelf. De leidinggevende gaat een goede regisseur worden in het proces wat zakelijk en empathisch is. Waarmee ik mezelf overbodig ga maken. Geen zorgen; ik blijf jullie ondersteunen waar nodig.

 

Re-integratieadviseur onder taakdelegatie

Bij taakdelegatie draagt de bedrijfsarts, onder strikte voorwaarden, een aantal eigen taken over aan een niet-arts. De eindverantwoordelijkheid voor de
verzuimbegeleiding blijft echter bij de bedrijfsarts. Een arts zal zijn taken natuurlijk niet zomaar overdragen: dat kan alleen onder strikte voorwaarden.
Allereerst zijn er juridische kaders en spelregels die de speelruimte van de verschillende professionals bepalen. Vervolgens moeten deze vertaald worden
naar een zorgvuldige aanpak. Hier heb ik ervaring mee en kan dus ook in deze rol u prima van dienst zijn en veel werk uit handen nemen.

 

Verzuimverzekeringen

Als casemanager voer ik de regie op het re-integratieproces en adviseer en ondersteun klanten en medewerkers over de meest toepasselijke aanpak in het re-integratieproces met oog voor medewerker, werkgever en eventuele verzekeringsmaatschappij. Ik denk pro-actief mee in verbetering van producten en processen. Het verzamelen en up to date houden van relevante kennis, in de overkoepelende zin, maar ook binnen de casuïstiek.

Met passie voor het vak, ondersteun ik op de werkvloer door kennis over te dragen op het gebied van sociale zekerheid en inkomensverzekeringen.